Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI

Update terkini harga pipa PVC SNI tipe mof / solvent cement atau Lem dan tipe RRJ / RR brand Rucika, Vinilon, Trilliun dan Langgeng.


Harga Pipa PVC SNI MOF / SC

Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI Tipe MOF-Lem

SNI S-16 Tipe Lem / Mof

mmInchRUCIKASAFETRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                  –                    –  
253/4″                  –                      –                  –                    –  
321″                  –                      –                  –           58,240
401-1/4″                  –                      –                  –                    –  
501-1/2″                  –                      –                  –         139,750
632″       239,982         170,660                –         208,850
752-1/2″                  –           233,870                –         283,720
903″       476,856         339,770                –         417,090
1104″       699,411         498,930                –         624,000
1255″                  –                      –                  –                    –  
1606″    1,472,526      1,036,930                –      1,247,200
2008″                  –        1,638,430                –      2,060,080
2258″                  –                      –                  –                    –  
25010″                  –        2,552,290                –      3,229,940
31512″                  –        4,052,200                –                    –  

Harga Pipa PVC SNI S-12,5 Tipe Lem / Mof

mmInchRUCIKASAFETRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                  –           29,090
253/4″                  –                      –                  –           43,680
321″                  –                      –                  –           69,330
401-1/4″                  –             79,380                –         106,180
501-1/2″                  –           122,050     163,614       163,280
632″       281,718         178,760     245,199       239,780
752-1/2″                  –           256,260                –         342,880
903″       589,077         371,200     513,708       495,640
1104″       855,477         548,390     745,698       725,230
1255″                  –                      –                  –                    –  
1606″    1,835,163      1,172,500  1,597,512    1,551,780
2008″                  –        1,867,720                –      2,533,630
2258″                  –                      –                  –                    –  
25010″                  –        2,980,120                –      3,984,000
31512″                  –        4,664,540                –      6,350,450
35514″                  –                      –                  –                    –  
40016″                  –                       –                  –    10,569,740

SNI S-10 Tipe Lem / Mof

mmInchRUCIKASAFETRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″          26,862                    –                  –           33,270
253/4″          39,516                    –                  –           49,360
321″          65,268           60,450       84,915         81,450
401-1/4″          95,571           89,360     123,765       120,650
501-1/2″       221,001         141,160     192,141       190,900
632″       348,429         221,140     303,363       292,960
752-1/2″                  –           313,930                –         417,920
903″       706,404         452,630     615,717       597,120
1104″    1,062,492         681,090     926,517       903,160
1255″                  –                      –                  –                    –  
1606″    2,256,297      1,438,380  1,964,145    1,907,950
2008″                  –        2,308,950                –      3,115,280
2258″                  –                      –                  –                    –  
25010″                  –        3,593,240                –      4,868,950
31512″                  –        5,731,360                –      7,748,670

SNI S-8 Tipe Lem / Mof

mmInchRUCIKASAFETRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″          37,185                    –                  –   
253/4″          47,508                    –         61,605 
321″          75,369                    –         98,013 
401-1/4″       116,772                    –       151,626 
501-1/2″                  –                      –       257,964 
632″                  –                      –       377,400 
752-1/2″                  –                      –                  –   
903″                  –                      –       759,462 
1104″                  –                      –    1,140,303 
1255″                  –                      –                  –   
1606″                  –                      –    2,389,497 

S-6,3 Tipe Lem / Mof

mmInchRUCIKASAFETRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″            32,970       48,507 
253/4″            54,140       74,703 
321″                     –       119,214 
401-1/4″                     –       185,814 
501-1/2″                     –       286,824 


Pipa PVC SNI RR

Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI Tipe RRJ RR

S-16 Tipe RR / RRJ

mmInchRUCIKALOKTRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                    –                    –  
253/4″                  –                      –                    –                    –  
321″                  –                      –                    –                    –  
401-1/4″                  –                      –                    –                    –  
501-1/2″                  –                      –                    –                    –  
632″       251,415         170,660       210,900       232,820
752-1/2″                  –           233,870                  –         317,150
903″       494,838         339,770       418,470       453,680
1104″       735,597         498,930       613,497       667,280
1255″                  –                      –                    –                    –   
1606″    1,520,589      1,036,830    1,286,268    1,310,990
2008″    2,426,349      1,638,430    2,027,415    2,143,540
2258″                  –                      –                    –                    –  
25010″    3,760,680      2,552,290    3,159,726    3,341,280
31512″    6,077,250      4,052,200    5,033,184    5,443,200
35514″    7,738,698                    –      6,370,734                  –  
40016″    9,838,485                    –      8,505,930    8,541,120
45018″                  –                      –    10,781,985                  –  
50020″  16,255,950                    –    13,315,893  13,626,150
56022″                  –                      –                    –                    –  
63024″  18,943,704                    –    21,374,715                  –  

Harga Pipa PVC SNI S-12,5 Tipe RR / RRJ

mmInchRUCIKALOKTRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                    –                    –  
253/4″                  –                      –                    –                    –  
321″                  –                      –                    –                    –  
401-1/4″                  –                      –                    –                    –  
501-1/2″                  –                      –                    –                    –  
632″       300,699         190,140       247,419       263,760
752-1/2″                  –           270,690                  –         376,260
903″       612,498         385,770       517,149       532,230
1104″       900,765         567,580       750,249       768,510
1255″                  –                      –                    –      1,046,310
1606″    1,916,082      1,201,150    1,602,618    1,615,560
2008″    2,974,356      1,910,730    2,497,722    2,617,100
2258″                  –                      –                    –      3,305,560
25010″    4,649,568      3,038,590    3,897,432    4,095,360
31512″    7,526,133      4,738,150    6,203,679    6,504,400
35514″    9,562,983      6,155,150    7,877,004    8,516,890
40016″  12,112,542      7,793,870  10,480,731  10,745,190
45018″                  –                      –    13,294,470  14,509,230
50020″  19,976,226                    –    16,477,284  17,068,440
56022″                  –                      –                    –    21,594,160
63024″  31,393,020                    –    26,458,515  27,693,680

S-10 Tipe RR / RRJ

mmInchRUCIKALOKTRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                    –                    –  
253/4″                  –                      –                    –                    –  
321″                  –                      –                    –                    –  
401-1/4″                  –                      –                    –                    –  
501-1/2″                  –                      –                    –                    –  
632″       361,305         306,138       306,138       317,490
752-1/2″                  –                      –                    –         452,110
903″       735,042         619,713       619,713       634,710
1104″    1,103,451         920,523       920,523       947,840
1255″                  –                      –                    –      1,291,720
1606″    2,314,683      1,970,916    1,970,916    1,973,540
2008″    3,622,485      3,074,700    3,074,700    3,202,280
2258″                  –                      –                    –      4,076,000
25010″    5,628,144      4,766,895    4,766,895    4,984,360
31512″    9,090,678      7,604,499    7,604,499    7,908,980
35514″                  –        9,665,547    9,665,547  10,172,000
40016″  14,764,665   12,940,824  12,940,824  13,166,190
45018″                  –      16,519,464  16,519,464                  –  
50020″  24,145,719   20,390,034  20,390,034  20,632,800
56022″                  –                      –                    –                    –  
63024″  37,866,984   32,580,054  32,580,054  33,769,590

S-8 Tipe RR / RRJ

mmInchRUCIKALOKTRILLIUNPROVINILONLANGGENG
201/2″                  –                      –                    –                    –  
253/4″                  –                      –                    –                    –  
321″                  –                      –                    –                    –  
401-1/4″                  –                      –                    –                    –  
501-1/2″                  –                      –                    –                    –  
632″       446,886                    –         380,841                  –  
752-1/2″                  –                      –                     –                    –  
903″       900,876                    –         764,568                  –  
1104″    1,343,655                    –      1,147,074                  –  
1255″                  –                      –                    –                    –  
1606″    2,809,521                    –      2,396,823                  –  
2008″    4,404,813                    –      3,750,357                  –  
2258″                  –                      –                    –                    –  
25010″    6,878,337                    –      5,844,483                  –  
31512″  11,134,854                    –      9,352,527                  –  
35514″                  –                      –    11,891,319                  –  
40016″                  –                      –    15,850,911                  –  
45018″                  –                      –    20,142,948                  –  
50020″                  –                      –    24,926,715                  –