Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI

Update terkini harga pipa PVC SNI tipe mof / solvent cement atau Lem dan tipe RRJ / RR brand Rucika, Vinilon, Trilliun dan Langgeng.
Harga Pipa PVC SNI MOF / SC

Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI Tipe MOF-Lem

SNI S-16 Tipe Lem / Mof

InchmmRUCIKASAFETRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                    –                          –                     –                     –  
3/4″25                    –                          –                     –                     –  
1″32                    –                          –                    52,000                 –  
1-1/4″40                    –                          –                     –                     –  
1-1/2″50                    –                          –                  124,770                 –  
2″63           216,150              135,500              186,470                 –  
2-1/2″75                      –                183,970              253,320                 –  
3″90           429,548              270,330              372,400                 –  
4″110           630,082              404,340              557,140                 –  
5″125                      –                          –                   –                     –  
6″160        1,326,600              808,080          1,113,560                 –  
8″200                    –              1,338,030          1,839,350                 –  
8″*225                    –                            –                   –                     –  
10″250                    –              2,139,060          2,883,870                 –  
12″315                    –              3,400,830                 –                     –  

Harga Pipa PVC SNI S-12,5 Tipe Lem / Mof

InchmmRUCIKASAFETRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                    –                          –                    25,970                 –  
3/4″25                    –                          –                    38,990                 –  
1″32                    –                          –                    61,990                 –  
1-1/4″40                    –                          –                    94,800                 –  
1-1/2″50           169,950              105,870              145,780      162,140
2″63           253,770              155,070              214,080      242,990
2-1/2″75               222,050              306,140 
3″90           530,640              321,510              442,530      509,080
4″110           770,662              474,250              647,520      738,980
5″125                   –     
6″160        1,653,300          1,010,240          1,385,510   1,583,120
8″200                    –              1,602,760          2,262,160                 –  
8″*225                         –                   –     
10″250                    –              2,574,230          3,557,140                 –  
12″315                    –              4,026,220          5,670,040                 –  
14″355                    –                          –                     –                     –  
16″400                    –                          –              9,437,260                 –  

SNI S-10 Tipe Lem / Mof

InchmmRUCIKASAFETRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20             24,200                 –                    29,700                 –  
3/4″25             35,530                 –                    44,060                 –  
1″32             58,740                52,440                72,720        84,150
1-1/4″40             86,020                 –                  107,720      122,650
1-1/2″50           199,102              122,310              170,440      190,410
2″63           313,830              191,850              261,560      300,630
2-1/2″75              271,890              373,130 
3″90           636,352              391,620              533,140      610,170
4″110           957,112                 –                  806,380      918,170
5″125                        –                        –     
6″160        2,032,688                 –              1,703,520   1,946,450
8″200                    –                     –              2,781,500                 –  
8″*225                       –     
10″250                    –                     –              4,347,270                 –  
12″315                    –                     –              6,918,450                 –  

SNI S-8 Tipe Lem / Mof

InchmmRUCIKASAFETRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20             33,440                        –                          –                   –  
3/4″25             42,790                        –                          –          61,050
1″32             67,870                        –                          –          97,130
1-1/4″40           105,160                        –                          –        150,260
1-1/2″50                    –                            –                          –        255,640
2″63                    –                            –                          –        374,000
2-1/2″75                         –                          –   
3″90                    –                            –                          –        752,620
4″110                    –                            –                          –     1,130,030
5″125                         –                          –   
6″160                    –                            –                          –     2,367,970

S-6,3 Tipe Lem / Mof

InchmmRUCIKASAFETRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                      –                  28,430                 –            48,070
3/4″25                      –                  46,580                 –            74,030
1″32                      –                          –                          –        118,140
1-1/4″40                      –                          –                          –        184,140
1-1/2″50                      –                          –                          –        284,240


Pipa PVC SNI RR

Ilustrasi Harga Pipa PVC SNI Tipe RRJ RR

S-16 Tipe RR / RRJ

InchmmRUCIKALOKTRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                     –                          –                       –                       –  
3/4″25                     –                          –                       –                       –  
1″32                     –                          –                       –                       –  
1-1/4″40                     –                          –                       –                       –  
1-1/2″50                     –                          –                       –                       –  
2″63            226,439              150,960          207,870         209,000
2-1/2″75               205,640          283,160 
3″90            445,751              294,060          405,060         414,700
4″110            662,640              432,400          595,780         607,970
5″125                         –                     –     
6″160         1,369,823              849,360       1,170,520     1,274,680
8″200         2,185,801          1,382,230       1,913,870     2,009,150
8″*225                         –                     –     
10″250         3,387,991          2,155,130       2,983,280     3,131,260
12″315         5,474,911          3,501,650       4,860,000     4,987,840
14″355         6,971,745                      –                       –         6,313,340
16″400         8,863,477                      –           7,626,000     8,429,300
18″450                         –      10,684,850
20″500       14,644,971                      –         12,166,200   13,195,930
22″560                     –     
24″630       18,773,040                      –                       –       21,182,150

Harga Pipa PVC SNI S-12,5 Tipe RR / RRJ

InchmmRUCIKALOKTRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                     –                          –                       –                       –  
3/4″25                     –                          –                       –                       –  
1″32                     –                          –                       –                       –  
1-1/4″40                     –                          –                       –                       –  
1-1/2″50                     –                          –                       –                       –  
2″63            270,877              168,310          235,490         245,190
2-1/2″75               238,520          335,940 
3″90            551,793              336,770          475,200         512,490
4″110            811,470              493,780          686,160         743,490
5″125                         –            934,200 
6″160         1,726,111          1,036,210       1,442,460     1,588,180
8″200         2,679,593          1,643,270       2,336,690     2,475,220
8″*225                         –         2,951,390 
10″250         4,188,796          2,640,320       3,656,560     3,862,320
12″315         6,780,279          4,110,250       5,807,500     6,147,790
14″355         8,615,251          5,352,110       7,604,360     7,806,040
16″400       10,912,117          6,770,760       9,593,910   10,386,310
18″450                         –       12,954,660   13,174,700
20″500       17,996,557                      –         15,239,670   16,328,840
22″560                         –       19,280,500 
24″630       28,281,957                      –         24,726,500   26,220,150

S-10 Tipe RR / RRJ

InchmmRUCIKALOKTRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                     –                     –                       –                       –  
3/4″25                     –                     –                       –     
1″32                     –                            –                     –     
1-1/4″40                     –                            –                     –     
1-1/2″50                     –                            –                     –     
2″63            325,439              204,950          283,470         303,380
2-1/2″75              288,340          403,660 
3″90            662,119              406,890          566,700         614,130
4″110            994,072              607,810          846,280         923,230
5″125                        –         1,153,320 
6″160         2,085,263          1,265,590       1,762,080     1,953,160
8″200         3,263,469          2,028,670       2,859,170     3,047,000
8″*225        3,639,280 
10″250         5,070,331          3,149,790       4,450,310     4,723,950
12″315         8,189,709          4,999,750       7,061,580     7,535,990
14″355                 –           9,082,130     9,578,470
16″400       13,301,429                 –         11,755,520   12,824,240
18″450                      –     16,304,640
20″500       21,752,841                 –         18,422,130   20,206,340
22″560                        –                       –   
24″630       34,114,377                 –         30,151,410   32,286,540

S-8 Tipe RR / RRJ

InchmmRUCIKALOKTRILLIUNPROLANGGENGVINILON
1/2″20                     –                            –                       –                     –  
3/4″25                     –                            –                       –                     –  
1″32                     –                            –                       –                     –  
1-1/4″40                     –                            –                       –                     –  
1-1/2″50                     –                            –                       –                     –  
2″63            402,547                        –                       –           377,410
2-1/2″75                         –                       –   
3″90            811,503                        –                       –           757,680
4″110         1,210,440                        –                       –       1,136,740
5″125                         –                       –   
6″160         2,531,093                        –                       –       2,375,230
8″200         3,968,243                        –                       –       3,716,570
8″*225                         –                       –   
10″250         6,196,621                        –                       –       5,791,830
12″315       10,031,327                        –                       –       9,268,270
14″355                     –                            –                       –     11,784,190
16″400                     –                            –                       –     15,708,110
18″450                         –                       –     19,961,480
20″500                     –                            –                       –     24,702,150
error: Content is protected !!